Aktuality

Nová medzinárodná autobusová linka SAD Žilina nahradí doterajšie vlaky

09.12.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Vážení cestujúci, informuje vás o tom, že od nedele 11.12.2022 bude v prevádzke nová medzinárodná autobusová linka číslo 502716 Čadca-Svrčinovec-Jablunkov-Návsí, ktorá nahradí osobné vlaky premávajúce na trati medzi obcou Mosty u Jablunkova a mestom Čadca. Od platnosti nového grafikonu nebudú premávať osobné vlaky na danej relácií, a to aj z dôvodu plánovanej dlhodobej vylúkovej činnosti v súvislosti s modernizáciou traťového koridoru v tejto oblasti.

Novozriadená autobusová linka Čadca-Svrčinovec-Jablunkov-Návsí bude spustená do prevádzky 11. decembra 2022 a bude zabezpečovať dopravu cestujúcich na trase medzi Čadcou a Návsim. Autobusové spoje novej linky budú premávať päťkrát denne tam a späť, s cieľom čo najlepšie uspokojiť prepravné požiadavky cestujúcich.

Tarifné podmienky autobusovej linky Čadca-Svrčinovec-Jablunkov-Návsí

Uvádzame vám prehľad za akých tarifných podmienok sa bude uskutočňovať preprava cestujúcich medzi jednotlivými zastávkami. V prípade, že cestujúci nastúpi na území Slovenskej republiky, výška cestovného sa mu vypočíta podľa platného cenníka prímestskej autobusovej dopravy. Pre výšku cestovného v prípade nástupu na území Českej republiky bude platný samostatný cenník pre linku 502716 v mene CZK.

Zároveň chceme cestujúcich upozorniť na skutočnosť, že na území Českej republiky nebude povolená kabotážna preprava – preprava cestujúcich medzi jednotlivými zástavkami na území Českej republiky a z toho vyplýva, že nebude povolený predaj takéhoto cestovného lístka. To znamená, že cestujúci bude môcť nastúpiť na území SR- zakúpiť si cestovný lístok do Českej republiky a vystúpiť na území ČR, alebo opačne, avšak nebude môcť nastúpiť aj vystúpiť na území Českej republiky.

V rámci novej autobusovej linky budú možné nasledujúce spôsoby platby cestovného  v autobuse:

  • Na území Slovenskej republiky bude možná platba cestovného v € v hotovosti alebo z dopravnej karty.
  • V prípade úhrady cestovného za hranice územia Slovenskej republiky bude možná platba v € v hotovosti alebo z dopravnej karty.
  • Pri úhrade cestovného za hranice územia Českej republiky bude možná platba len v CZK a výhradne len v hotovosti.

Veríme, že nová autobusová linka naplní očakávania cestujúcich a zabezpečí dopravné prepojenie na danom území v dostatočnom rozsahu.