Aktuality

Vedenie obchádzkových trás vybraných liniek prímestskej autobusovej dopravy SAD Žilina v dôsledku uzatvorenia podjazdu na Kysuckej ulici v Žiline

14.11.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Vážení cestujúci, upozorňujeme vás, že odo dňa 21. novembra 2022 (pondelka) bude úplne uzatvorený podjazd na Kysuckej ulici v Žiline z dôvodu rekonštrukcie železničného mosta a úpravy nadväzujúcich komunikácií na obdobie približne 33 mesiacov. V tejto súvislosti vás chceme informovať, že od tohto dňa dôjde k zmenám vedenia trás viacerých liniek prímestskej autobusovej dopravy a k úplnému vynechaniu zastávky Žilina, Kysucká v oboch smeroch bez náhrady.  

Popis obchádzkovej trasy pre autobusové linky na smer Kysuce, Bytča (Kotešová), Dlhé Pole, Divina, Čadca 

Zautobusovej stanice Žilina je pre prímestskú autobusovú dopravu vedená obchádzková trasa cez nasledovné  ulice : Kálov – J.M. Hurbana – Legionárska – Martina Rázusa – Mostná – Budatín (Námestie Hrdinov). 

Pri opačnom smere - na autobusovú stanicu Žilina, obchádzková trasa pre prímestskú autobusovú dopravu povedie z Budatína (Námestie Hrdinov) – Hričovská – Oceliarska – Bratislavská – Sasinskova – P. O . Hviezdoslava. 

Uvedené obchádzkové trasy platia pre linky: 

501475 Bytča - Svederník – Žilina, 501478 Žilina-Veľké Rovné, 502452 Turzovka-Žilina, 504404 Lodno – Kysucké Nové Mesto - Žilina, 504406 Horný Vadičov – Kysucké Nové Mesto - Žilina, 504408 Žilina-Snežnica, 504411 Nesluša – Kysucké Nové Mesto - Žilina, 511420 Žilina - Divina, 511421 Žilina - Divina, Lúky, 511423 Žilina - Dlhé Pole, 511428 Žilina – Kysucké Nové Mesto, 511460 Žilina – Bytča – Považská Bystrica, 502462 Turzovka – Čadca – Žilina, 504401 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Nová Bystrica – Vychylovka, 504402 Čadca – Kysucké Nové Mesto – Žilina. 

Popis obchádzkovej trasy pre autobusové linky na smer Terchová: 

Z autobusovej stanice Žilina je pre prímestskú autobusovú dopravu vedená obchádzková trasa cez Ulicu 1. mája – Predmestská – Košická – Na Horevaží – výjazd Terchová. 

Pri opačnom smere - na autobusovú stanicu Žilina, obchádzková trasa pre prímestskú autobusovú dopravu povedie cez ulice Na Horevaží – Košická – Predmestská – 1. mája. 

Uvedené obchádzkové trasy platia pre linky: 

511409 Žilina – Varín – Lutiše - Radôstka, 511410 Žilina-Terchová, Vrátna, 511411 Žilina - Terchová, Biely Potok, 511412 Žilina – Varín – Terchová – Horná Tižina - Šípková, 511413 Žilina – Varín – Dolná Tižina - Belá, 511414 Žilina – Varín - Lysica, 511415 Žilina – Varín – Krasňany - Dolná Tižina, 511417 Žilina – Varín - Nezbudská Lúčka, 511418 Žilina – Teplička – Kotrčiná Lúčka - Varín, 511419 Žilina – Varín – Stráža, 511441 Žilina – Varín – Dolná Tižina – Lysica – Terchová. 

Platnosť od 21.11.2022 

Linka Región Názov linky Spoj Zmena Dôvod zmeny
501475 Bytča Bytča-Žilina všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
      3, 6 časový posun o 2 minúty skôr zmena organizácie dopravy
      12 skrátená jazdná doba o 1 minútu zmena organizácie dopravy
501478 Bytča Žilina-Veľké Rovné všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
      6 skrátená jazdná doba o 2 minúty zmena organizácie dopravy
      33 časový posun o 10 minút skôr zmena organizácie dopravy
      34 časový posun o 5 minút skôr zmena organizácie dopravy
502452 Žilina Turzovka-Žilina všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
504404 KNM Lodno-Žilina všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
504406 KNM Horný Vadičov-Žilina všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
504408 Žilina Žilina-Snežnica všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
504411 KNM Nesluša-Žilina všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
511409 Žilina Žilina-Radôstka všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
511410 Žilina Žilina-Terchová,Vrátna všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
511411 Žilina Žilina-Terchová,B.Potok všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
511412 Žilina Žilina-Terchová-Šípková všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
511413 Žilina Žilina-Belá všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
511414 Žilina Žilina-Lysica všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
511415 Žilina Žilina-Dolná Tižina všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
      16, 24, 116 časový posun o 2 minúty neskôr  zmena organizácie dopravy
511417 Žilina Žilina-Nezbud.Lúčka všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
511418 Žilina Žilina-Varín všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
511419 Žilina Žilina-Stráža všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
      14 časový posun o 2 minúty neskôr  zmena organizácie dopravy
511420 Žilina Žilina-Divina všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
      50 časový posun o 2 minúty neskôr  zmena organizácie dopravy
511421 Žilina Žilina-Divina,Lúky všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
      10, 18 časový posun o 2 minúty neskôr  zmena organizácie dopravy
511423 Žilina Žilina-Dlhé Pole všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
      14, 58, 60 časový posun o 2 minúty neskôr  zmena organizácie dopravy
511428 Žilina Žilina-KNM všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
      9 časový posun o 5 minút neskôr  zmena organizácie dopravy
      14, 88 časový posun o 2 minúty neskôr  zmena organizácie dopravy
      128 časový posun o 5 minút neskôr  zmena organizácie dopravy
      158 časový posun o 2 minúty neskôr  zmena organizácie dopravy
511441 Žilina Žilina-Terchová všetky spoje zmena trasy, vynechaná zastávka Žilina, Kysucká zmena organizácie dopravy
511460 Žilina Žilina-Bytča 7 bude vedený zo Žiliny, AS zmena organizácie dopravy
      48 časový posun o 15 minút skôr zmena organizácie dopravy