Aktuality

ÚSPEŠNÉ NOVINKY V AUTOBUSOCH SAD ŽILINA PO ROKU FUNGOVANIA

20.10.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Veľkej obľube sa teší virtuálna dopravná karta i platba kartou. 

Minulý rok sme zaviedli od 1. júna 2021 možnosť platby platobnou kartou v autobusoch, ktorá predstavuje ekvivalent platby v hotovosti, čiže cena cestovného je rovnaká ako pri platbe v hotovosti, avšak nemusíte mať pri sebe hotovosť.  

Ďalej od 1. októbra 2021 majú cestujúci možnosť využívať na úhradu cestovného, okrem klasickej plastovej dopravnej karty, aj virtuálnu dopravnú kartu, ktorú majú uloženú vo svojom smartfóne. 

Od zavedenia spomínaných moderných technológií uplynul už viac než jeden rok, a na základe dosiahnutých výsledkov môžeme tvrdiť, že cestujúci využívajú v dosť veľkej miere nové služby zavedené našou spoločnosťou, ktorých zámerom je čo najviac zjednodušiť cestujúcim cestovanie verejnou dopravou, a tiež dosiahnuť, aby bola dostupná a pohodlná aj pre príležitostných cestujúcich. 

Virtuálna dopravná karta už rok v plnej prevádzke. Stáva sa obľúbenou alternatívou  na úhradu cestovného. 

Už rok môžu cestujúci využívať pri cestovaní autobusmi SAD Žilina virtuálnu dopravnú kartu v mobile, ktorá priniesla pre cestujúcich vyššiu kvalitu poskytovaných služieb a prispela k modernizácií autobusovej dopravy. Túto modernú technológiu cestujúci postupne využívajú, o čom svedčí aj skutočnosť, že od zavedenia možnosti platby virtuálnou dopravnou kartou bolo vydaných celkovo 993 takýchto kariet 

Platba virtuálnou dopravnou kartou je možná v autobusoch prímestskej dopravy, v MHD KysuckéNové Mesto a v MHD Čadca. V súčasnej modernej dobe môžu cestujúci využívať viaceré spôsoby na úhradu cestovného v autobusoch. Jedným z nich je práve aj platba cestovného priložením mobilného telefónu k čítačke kariet palubného počítača, ktorá funguje rovnakou ako klasická plastová dopravná karta. Jediný rozdiel je v tom, že virtuálnu DK musí mať cestujúci aktivovanú vo svojom mobile. 

Výhody vyplývajúce z používania virtuálnej dopravnej karty 

Funkcie virtuálnej dopravnej karty sú porovnateľné s klasickou plastovou dopravnou kartou: 

  • nižšia cena cestovného v porovnaní s platbou v hotovosti, 

  • dobíjanie kreditu rovnako ako na plastovú DK. 

 

Uloženie virtuálnej DK vo vašom smartfóne má výhodu v tom, že sa nemôže stať, že si ju zabudnete doma alebo nechtiac vyložíte z vašej peňaženky. Mnohí cestujúci využívajú možnosť vlastniť oba typy dopravných kariet, to znamená, že nezávisle od seba ich môžu využívať podľa potreby, nakoľko každá karta má svoje vlastné SNR číslo a aj samostatný účet u dopravcu. 

Používať virtuálnu dopravnú karu pri cestovaní je výhodné aj v tom, že viacerí slovenskí dopravcovia tiež umožňujú cestujúcim platbu virtuálnou DK.  

V nasledujúcom grafe vám zobrazíme súhrnné údaje o počte vydaných virtuálnych DK od jej samotného zavedenia, teda od 1.10.2021 až do konca mesiaca september 2022. Najvyšší záujem je rovnako, ako aj pri klasických plastových DK na začiatku školského roka, kedy si žiaci a študenti vybavujú nové DK. 

 

 

Čo potrebujete vedieť, ak ešte nevlastníte virtuálnu dopravnú kartu v mobile a chcete ju využívať pri cestovaní 

Na to, aby ste mohli využívať výhody virtuálnej dopravnej klarty musíte mať smartfón s operačným systémom Android vo verzii 5.1 s podporou technológie NFC. Ďalej musíte mať nainštalované v mobile dve aplikácie: Ubian a Google Pay.  

Aplikácia Ubian je potrebná na to, aby ste si mohli aktivovať novú virtuálnu DK, alebo virtualizovať vašu súčasnú plastovú dopravnú kartu, kedy si môžete preniesťjej obsah na virtuálnu DK. Taktiež je aplikácia potrebná, ak si chcete dobiť kredit na virtuálnu dopravnú kartu a zobraziť históriu vykonaných transakcií. 

Aplikáciu Google Pay je potrebné mať stiahnutú z dôvodu uloženia virtuálnej DK do smartfónu a na platbu cestovného v autobusoch priložením mobilu k čítačke kariet. Všeobecne platí, že musí byť dodržaná veková hranica žiadateľa, teda žiadateľ musí mať viac ako 16 rokov, čo vyplýva z podmienok používania aplikácie Google Pay. V prípade, ak chce rodič virtualizovať svojmu dieťaťu dopravnú kartu, ktoré nemá ešte 16 rokov, tak je potrebné použiť účet Google Pay zákonného zástupcu dieťaťa. 

Viete, aký je postup pri cestovaní s virtuálnou dopravnou kartou?  

Nie je to nič zložité! Stačí iba, aby ste si rozsvietili displej vášho smartfónu, priložili ho k čítačke kariet v autobuse a takto jednoducho zaplatíte za cestovný lístok. Avšak vždy musíte mať zapnutú na mobilnom telefóne funkciu NFC. Po zaplatení sa suma cestovného automaticky odpočíta z kreditu, ktorý máte na virtuálnej DK. Treba však myslieť na to, aby ste mali smartfón priložený k čítačke až dovtedy, kým vám vodič nevytlačí cestovný lístok.  

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH 

Vzhľadom na to, že virtuálna dopravná karta je platná jeden rok od jej aktivácie, tak pripomíname cestujúcim, ktorí využívajú pri cestovaní práve virtuálnu kartu na úhradu cestovného, aby si opätovne predĺžili platnosť karty v aplikácií UBIAN. Výšku ročného poplatku za predĺženie virtuálnej dopravnej karty nájdete na www.ubian.sk. V prípade, že cestujúci neuhradí tento poplatok, nebude môcť používať virtuálnu kartu na úhradu cestovného v autobusoch. 

Obľube sa teší aj úhrada cestovného v autobusoch SAD Žilina prostredníctvom platobnej karty  

Vo veľkej miere cestujúci využívajú aj možnosť platby cestovného platobnou kartou VISA a MasterCard, prostredníctvom ktorých je možné zakúpiť si v autobusoch SAD Žilina cestovný lístok už od 1. júna 2021. Tento spôsob úhrady cestovného patrí medzi moderné technológie zavedené našou spoločnosťou, ktoré majú cestujúcim umožniť, aby cestovanie verejnou dopravou bolo ešte viac komfortné a jednoduché. Stačí iba priložiť platobnú kartu k čítačke dopravných kariet v autobuse a počkať na vydanie cestovného lístka. Je potrebné upozorniť na to, že pri platbe platobnou kartou je výška cestovného rovnaká ako pri platbe za cestovný lístok v hotovosti.  

Nezabudnite tiež, že dobitie kreditu na dopravnú kartu nie je možné realizovať platobnou kartou v autobusoch SAD Žilina.  

V nasledujúcom grafe vám zobrazíme prehľad využívania platby platobnou kartou za jednotlivé prevádzky našej spoločnosti, na ktorom môžete vidieť, že tento moderný spôsob úhrady cestovného využívajú cestujúci od zavedenia čoraz častejšie, čo je pozitívne v tom, že dochádza k eliminácií práce vodičov s hotovosťou. 

 

Ďalší graf zobrazuje celkový počet platieb platobnou kartou spolu za jednotlivé mesiace, na základe ktorého môžeme konštatovať, že cestujúci v značnej miere využívajú platbu platobnou kartou v autobusoch SAD Žilina. Väčšinou ide o cestujúcich, ktorí necestujú pravidelne verejnou dopravou, a preto veľmi oceňujú platbu takýmto spôsobom.  

Pre našu spoločnosť je pozitívnou správou, že záujem o využívanie nových moderných technológií narastá. Uvedené možnosti platby cestovného v autobusoch SAD Žilina boli zavedené za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb a lepšieho sprístupnenia verejnej dopravy aj pre príležitostných cestujúcich.