Aktuality

Vedenie dopravy počas štátnych sviatkov

27.08.2022 - Čadca

Dňa 29.8., 1.9. a 15.9.2022 je štátny sviatok a spoje prímestskej dopravy, MHD Kysucké Nové Mesto a MHD Čadca budú vykonávané ako v nedeľu a v štátom uznaný sviatok.  

Od  5.9.2022 začína školský rok a spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas školského vyučovania. Počas pracovných dní budú vedené spoje bez označenia a s označením „X“ a „X10“. 

 
 
 
 
 
 

28.8. 

 
 
 
 

nedeľa 

 
 
 
 

spoje budú vykonávané ako v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 

 
 
 
 

29.8. 

 
 

pondelok 

 
 

spoje budú vykonávané ako v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 

 
 
 
 

30.8. 

 
 

utorok 

 
 

spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas prázdnin 

 
 
 
 

31.8. 

 
 

streda 

 
 

spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas prázdnin 

 
 
 
 

1.9. 

 
 

štvrtok 

 
 

spoje budú vykonávané ako v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 

 
 
 
 

2.9. 

 
 

piatok 

 
 

spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas prázdnin 

 
 
 
 

5.9. 

 
 

pondelok 

 
 

 

spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas školského vyučovania 

 
 
 
 

14.9. 

 
 

streda 

 
 

spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas školského vyučovania 

 
 
 
 

15.9. 

 
 

štvrtok 

 
 

 

spoje budú vykonávané ako v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 

 
 
 
 

16.9. 

 
 

piatok 

 
 

spoje budú vykonávané ako pracovný deň počas školského vyučovania