Aktuality

Zaokrúhľovanie cien s platnosťou od 01.07.2022 nemá žiaden vplyv na verejnú osobnú dopravu

08.07.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Zaokrúhľovanie cien platné od 01.07.2022 nemá žiaden vplyv na verejnú osobnú dopravu a nevzťahuje sa na cestovné a dovozné v pravidelnej autobusovej doprave. V platnosti je naďalej cenník cestovného a dovozného vo verejnej vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave osôb zverejnený na stránke https://sadza.sk/tlaciva-dokumenty/.