Aktuality

Jednoduchšie a lacnejšie cestovanie zavedením Integrovaného dopravného systému

04.07.2022 - Čadca, Martin, Žilina

 

V najbližších dňoch sa spúšťa I. fáza Integrovaného dopravného systému (IDS) v Žilinskom kraji, do ktorého sa zapojila spoločnosť SAD Žilina spolu s dopravcami Dopravný podnik mesta Žilina a Železničná spoločnosť Slovensko. Pilotná fáza zavedenia IDS – Nové Rajecko znamená pre cestujúcich jednoduchšie a lacnejšie cestovanie a týka sa územia Rajeckej doliny a mesta Žilina. Organizátorom je spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. 

Spoločnosť SAD Žilina chce svojim cestujúcim zabezpečiť čo najjednoduchšie a cenovo prijateľné cestovanie verejnou dopravou. To bol hlavný dôvod zapojenia sa do Integrovaného dopravného systému, v rámci ktorého je možné cestovať jedným cestovným lístkom viacerými druhmi verejnej dopravy. To znamená, že pri cestovaní verejnou dopravou vám  bude postačovať už iba jeden cestovný lístok, s ktorým budete môcť prestupovať medzi prímestskými autobusmi, vlakmi a MHD a nemusíte kupovať niekoľko cestovných lístkov pre rôzne úseky cesty. 

Využívanie jednej dopravnej karty v rámci IDS  

Prínos IDS pre cestujúcich bude aj v tom, že v rámci IDS ŽSK došlo k vzájomnej akceptácií dopravných kariet zúčastnených dopravcov, čiže cestujúci budú môcť využívať dopravnú kartu SAD Žilina aj pri ceste vlakom alebo MHD. Rovnako aj dopravné karty DPMŽ a ZSSK budú akceptované v autobusoch prímestskej dopravy. Takže cestujúci už nemusí vlastniť viacero kariet, ale bude mu stačiť iba jedna dopravná karta akceptovaná v ktoromkoľvek dopravnom prostriedku v rámci IDS. 

Výhody vyplývajúce zo zavedenia Integrovaného dopravného systému pre cestujúcich  

Vďaka zavedeniu IDS zabezpečíme pre svojich cestujúcich vyššiu ponuku autobusových spojov, ich pravidelnosť, lepšiu a novú nadväznosť v spojení vlak/autobus, celkové zlepšenie dopravnej situácie vďaka možnosti vyhnutia sa dopravným zápcham a v neposlednom rade dôjde aj k šetreniu životného prostredia. 

Územie Rajeckej doliny a mesta Žilina je rozdelené v IDS do nasledujúcich tarifných zón: 

Zóna 99 

Žilina bez MHD 

Zóna 100 

Žilina 

Zóna 101 

Turie, Porúbka, Lietavská Lúčka, Lietava, Lietavská Svinná – Babkov, Podhorie 

Zóna 102 

Rajecké Teplice, Konská, Kamenná Poruba, Zbyňov, Kunerad, Stránske, Jasenové, Kľače 

Zóna 103 

Jasenové, Kľače, Rajec, Šuja, Ďurčiná, Rajecká Lesná, Malá Čierna, Veľká Čierna 

Zóna 104 

Fačkov 

Zóna 105 

Čičmany 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých tarifných zónach sa dozviete na stránke Integrovanej dopravy Žilinského kraja. 

Prestupné uzly 

Zavedením IDS došlo k vzniknutiu prestupných uzlov, ktoré zabezpečujú bezpečný, plynulý a kvalitný prestup na iný druh verejnej dopravy. V rámci Nového Rajecka sú to prestupné uzly: 

  • Rajecké Teplice, Poluvsie, Železničná stanica   

  • Rajecké Teplice, Poluvsie, Rázcestie 

  • Rajecké Teplice, AS 

  • Rajec, Železničná stanica 

  • Rajec, Kostolná 

Cestovné lístky v rámci IDS 

Zavedením IDS sa cestovné lístky (CL) rozdelia na dve skupiny: 

a) integrované CL - predplatné CL (PCL), ktoré budú vydávané na 30 dní, 90 dní a 365 dní. Ďalej sem patria jednorazové CL zakúpené pre tarifnú oblasť mesta Žilina a turistické a dovozné CL. 

b) neintegrované CL - ostatné súčasné CL vydávané podľa jednotlivých taríf dopravcov zapojených do IDS. Tieto CL sa budú môcť využívať iba u konkrétneho dopravcu, u ktorého budú zakúpené.   

Zľavy poskytované v rámci IDS  

Zavedenie IDS prinesie výraznejšie zľavy na cestovnom hlavne pre pravidelných cestujúcich, ktorý budú využívať predplatné cestovné lístky a v rámci IDS sa budú bezplatne prepravovať deti do 6 rokov veku. Cestovné sa bude deliť na základné, zľavnené a bezplatné.  

Cenník cestovných lístkov IDS ŽSK si cestujúci môžu pozrieť na www.idzk.sk.  

Spoločnosť SAD Žilina spolu s dopravcami Dopravný podnik mesta Žilina a Železničná spoločnosť Slovensko  veria, že zavedením IDS bude cestujúcim verejná doprava prístupnejšia z hľadiska času aj ceny cestovného a budú ju preferovať čím ďalej, tým viac pred individuálnou dopravou a prispejeme tak spoločne k ochrane životného prostredia.   

V nadväznosti na zavedenie IDS spoločnosť SAD Žilina upravila svoje cestovné poriadky s účinnosťou od 10. 7. 2022. Viac informácií o zmene CP sa dozviete na www.sadza.sk. 

Otázky a reklamácie v rámci cestovania na území IDS ŽSK zasielajte spoločnosti IDŽK s. r. o. mailom na : info@idzk.sk alebo na tel. č.: +421 41 381 4315. Prípadne môžete využiť aj kontaktný formulár na webovej stránke www.idzk.sk