Aktuality

Vyššia cena nafty nesmie zvýšiť cestovné v autobusoch

05.04.2022 - Čadca, Martin, Žilina

„Riešením, ako uniknúť zvyšovaniu cien PHM, je presadnúť z auta do autobusu. Je to určite pre ľudí lacnejšie, no samosprávy musia zachovať doterajšiu úroveň cestovného. Vyšší počet cestujúcich im vykompenzuje nárast nákladov.“  Marek Modranský, predseda Inštitútu verejnej dopravy

Vojnový konflikt tlačí cenu ropy nahor

Vojna na Ukrajine a vyjadrenia predstaviteľov jednotlivých krajín, ktorí sú hlavným producentmi, distribútormi, ale aj spotrebiteľmi ropných látok, vyťahuje ceny PHM výrazným tempom nahor. Zatiaľ čo cena motorovej nafty počas pandemických opatrení prvej vlny klesla v maloobchodnej sieti pod 0,95 €/L, dnes dosahuje v priemere až 1,73 €/L.

Prognózy však pre ďalšie obdobie nie sú vôbec pozitívne. Očakáva sa ďalší rast cien. V susednom Rakúsku cena nafty dosahuje už v týchto dňoch v maloobchodnej sieti čerpacích staníc hodnotu od 2,00 do 2,35 €/L.

Vysoká cena nafty sa prejaví vo všetkých službách

V prvom rade sa budú aktualizovať ceny tých služieb, v ktorých podiel nákladov na PHM tvorí najpodstatnejšiu položku. Nákladná doprava, donáškové služby, logistika, a iné. Autobusová verejná doprava na Slovensku rovnako pociťuje tento enormný nárast nákladov. Ročne potrebujú dopravné spoločnosti na Slovensku len v prímestskej doprave približne 64 miliónov litrov motorovej nafty – upresňuje Marek Modranský.

Autobusy na Slovensku jazdia v regulovanom prostredí

Takmer 98 % všetkých autobusov na Slovensku zabezpečuje služby v rámci výkonov vo verejnom záujme. Ide o zmluvne dohodnutý vzťah medzi príslušnou samosprávou (obec alebo kraj) a dopravnou spoločnosťou (väčšinou podnik SAD), kde si táto objednáva u dopravcu výkony podľa pevne stanovených cestovných poriadkov, aby bola zachovaná dopravná obslužnosť územia a ponuka spojov bola pre ľudí stabilná. Dopravca však nemôže určovať cestovné svojvoľne ani na komerčnom základe, ale je povinný uplatňovať povinné zľavy a maximálne výšky cestovného. Z toho mu vzniká strata, ktorú mu nahrádza objednávateľ týchto výkonov.

Nárast cien preto potrápi vo verejnej doprave skôr samosprávy, ktoré sú v pozícii objednávateľov služieb

V tejto dobe musia dotknuté samosprávy, t.j. všetky samosprávne kraje a mestá, ktoré si objednávajú verejnú prímestskú dopravu a MHD, citlivo zvážiť, ako sa postaviť voči zdražovaniu PHM a ich rozpočtovým možnostiam.

Do nákladov dopravcu sa započítavajú všetky vstupné náklady dopravcu, a to hlavne PHM, mzdy, odpisy do vozidiel a ostatné režijné a prevádzkové náklady. Súčet týchto nákladov platí dopravcovi samospráva.  Vybrané cestovné od ľudí však nepostačuje na krytie všetkých nákladov, tak samospráva musí rozdiel dopravcovi kompenzovať príspevkom z vlastného rozpočtu.

Zvyšovať cestovné v autobusoch by bolo nesprávne

Počas korony a jednotlivých vĺn s protipandemickýcmi opatreniami dostávala verejná doprava na Slovensku jednu ranu za druhou. Obmedzenie mobility a dochádzky do škôl spôsobilo prudký pokles cestujúcich a tržieb v celom segmente. Menej cestujúcich znamená nižšie tržby, čo má za dôsledok potrebu vyššieho krytia nákladov formou dotácie z verejných rozpočtov.

Pre porovnanie, dopravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje služby v prímestskej autobusovej doprave na Slovensku má vozidlový park v počte 210 autobusov. Ročne s nimi najazdí v priemere 11 mil. km. Pri týchto výkonoch spotrebuje až 3 mil. litrov nafty za rok. To znamená, že ak sa cena posunie len o 20 centov, celkové náklady dopravcu sa len v PHM položke zvýšia o 600 tis. €! Každý kraj na Slovensku má zazmluvnených 2 až 3 dopravcov s celkovým výkonom do 30 mil. km/rok. To znamená, že len 20 centové zvýšenie ceny nafty spôsobí samospráve nárast nákladov viac ako 1,6 mil. €/rok.

Ak samosprávy dokážu podržať tieto náklady a nezvyšovať cestovné, verejná doprava bude o to atraktívnejšia a má jedinečnú šancu privítať nových cestujúcich. Práve táto skupina ľudí im prinesie nové tržby na krytie rastu nákladov.

Zvyšovanie by bolo neférové aj voči obyvateľom zo všeobecného hľadiska. Všetky životné náklady rastú, inflácia je skutočne vysoká a neprimeraná rastu miezd. Preto ľudia očakávajú a potrebujú aspoň túto oblasť zachovať v doterajších cenách. Ich lojalita a dopravný návyk budú kompenzovať rozdiely. Ďalším faktorom je aj pohľad slovenského občana k potrebnej humanitárnej pomoci obyvateľov Ukrajiny, ktorí sa proti svojej vôli stali vojnovými utečencami. Tí majú dopravu zadarmo.

 

Vysoká cena PHM donúti ľudí prehodnotiť svoje dopravné návyky

„Protipandemické opatrenia dávali verejnej doprave na Slovensku skutočne zabrať. Žiaci a študenti doma na online výučbe, starší ľudia v bezpečí doma s minimálnou mobilitou. Pracujúci presadli do áut, lebo spojov bolo vypravovaných ako cez prázdniny. Prepad počtu cestujúcich dosahoval počas niektorých týždňov viac ako 60%, pričom celoslovenský priemer poklesu cestujúcich v autobusovej doprave sa v roku 2021 dosiahol hodnotu približne 22% v porovnaní s bežným rokom pred pandémiou. Je preto najvyšší čas hľadať také opatrenia, aby sa ľudia s vlastného presvedčenia vrátili do prostriedkov verejnej dopravy alebo znovuobjavili čaro cestovania bez starostí. Máme teraz príležitosť ukázať, že verejná doprava je skutočne výhodná.  – doplnil Marek Modranský z IVD.

Práve v tejto dobe vysokého rastu cien nafty by sme prirodzene mohli argumentovať aj v sektore verejnej autobusovej dopravy, že musíme zvýšiť cestovné, pretože náklady na PHM rastú. Je však potrebné zvoliť inú taktiku. Dnes väčšina ľudí používa pre svoju mobilitu súkromné auto. Je to už žiaľ prirodzená súčasť domácností. Na Slovensku dosahujeme pomer až 75% v individuálnej doprave, a zvyšných 25 %používa verejnú dopravu. V roku 1995 to ešte bolo 50 ku 50. Motorizácia na Slovensku dosahuje až 455 áut na 1000 obyvateľov.

„To znamená, že pri raste cien PHM bude skutočne obrovské množstvo užívateľov áut prehodnocovať svoje dopravné návyky, aby si v domácom rozpočte neuškodili neprimerane vysokými nákladmi na dopravu. Preto sa vytvorí početná skupina nových potenciálnych zákazníkov verejnej dopravy, ktorí presadnú z áut do autobusov, aby si chránili svoje vlastné peniaze. Navyše, dnes v rámci prebiehajúcej pomoci pre ľudí z Ukrajiny, keď im poskytujeme dopravné služby zadarmo, by z etického hľadiska nebolo správne zvyšovať cestovné ani vlastným občanom.“- doplnil Marek Modranský – predseda Inštitútu verejnej dopravy.