Aktuality

Aj tento rok podporíme svojich zamestnancov v jazde na bicykli do práce.

29.03.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Aj tento rok podporíme svojich zamestnancov v jazde na bicykli do práce.

Naša spoločnosť sa pravidelne zapája do známej kampane "Do práce na bicykli". Vlani sa do kampane zapojila štvorica cyklodružstiev, ktoré podľa uvádzaných štatistík najazdili takmer 4 tisíc kilometrov.  Tento rok sa zamestnanci môžu opäť registrovať už od 1. apríla 2022.

Záleží nám na udržateľnej mobilite, a preto podporujeme všetkých našich zamestnancov, aby sa zapojili do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli 2022, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj ekologickej dopravy - nemotorovej, predovšetkým cyklistickej. Chceme motivovať zamestnancov k pozitívnym zmenám na pracovisku, práve preferenciou alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce, čím sa vytvárajú kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste. Okrem toho, chceme tiež upevniť vnútropodnikovú aktivitu, kedy zamestnanci sa nielen vzájomne motivujú k jazdeniu na bicykli do práce, ale súťažia aj medzi sebou. Účasť v kampani sa stáva čoraz viac obľúbenou aj medzi samotnými vodičmi, ktorí na chvíľu vymenia autobus či osobný automobil za bicykel.

Princíp súťaže je jednoduchý – počas mesiaca Jún 2022 dochádzať do práce na bicykli, čím človek podporí myšlienku ekologickej, zdravej a finančne výhodnej dopravy do zamestnania. Zároveň zamestnanci, ktorí sa zaregistrujú, podporia svojho zamestnávateľa v celoslovenskej súťaži zamestnávateľov, a najmä – spravia niečo prospešné pre svoje zdravie. Naša spoločnosť podporuje túto kampaň a aj zamestnancov tým, že odovzdá všetkým registrovaným zamestnancom bezplatne tímové tričká.

Registrácia tímov je možná už od 1. apríla do 7. júna 2022 na www.dopracenabicykli.eu