Aktuality

Lacnejšie a jednoduchšie cestovanie autobusmi SAD Žilina

22.03.2022 - Čadca, Žilina

Verejnú dopravu v regióne čakajú výrazné zmeny.

Rajeckú dolinu a Dolné Kysuce čaká lacnejšie, rýchlejšie a flexibilnejšie cestovanie verejnou dopravou. V žilinskom regióne sa v najbližšom období bude spúšťať integrovaný dopravný systém.

Jeho výsledkom by malo byť, že cestujúci budú častejšie využívať autobusy SAD, ale i ďalšie formy verejnej dopravy, vyhnú sa kolónam a tiež sa zlepší dopravná situácia. Na cestovanie medzi regiónmi vám bude stačiť jeden lístok. Prvotným krokom integrácie, ktorý pocíti cestujúca verejnosť, je spustenie 1. fázy – integrovanie územia Rajeckej doliny, mesta Žiliny a územia Kysúc po mesto Čadca.

Predpokladom trvalo udržateľnej siete mestskej mobility je vytvorenie kvalitnej verejnej osobnej dopravy v Žilinskom regióne. Verejná osobná doprava je výrazne šetrnejšia k životnému prostrediu ako individuálna automobilová doprava. Cieľom je zachovať existujúci počet cestujúcich, prípadne docieliť jeho nárast, a to vytvorením kvalitnej ponuky, ktorá plnohodnotne uspokojí potreby cestujúcej verejnosti. Základným pilierom vyspelého a prosperujúceho územia je fungujúca, efektívna a atraktívna verejná osobná doprava.

Ako spustenie IDS ovplyvní cestujúcu verejnosť?

Územie ŽSK je rozdelené na tarifné zóny typu REGIÓN a MESTO, označené dvojcifernými alebo trojcifernými číslami (pozri mapa). Zavádza sa zónovo – časová tarifa, kde si cestujúci zakúpi cestovný lístok s platnosťou na konkrétne zóny počas vymedzeného obdobia platnosti. Zavedená tarifa prinesie výrazné zľavy pre pravidelných cestujúcich, ktorí budú využívať predplatné cestovné lístky (PCL). PCL sú zónové, s dobou platnosti: 30 dní, 90 dní alebo 365 dní. PCL sa vydávajú ako neprenosné (základné/zľavnené cestovné na neprenosnej bezkontaktnej čipovej karte (BČK) s fotografiou) alebo prenosné (vydávané na prenosnej BČK bez fotografie). Do integrovaného cestovného budú zaradené aj turistickédovozné cestovné lístky (pozri cenník). Súčasťou systému budú aj jednorazové cestovné lístky s platnosťou 60 min pre tarifnú oblasť MESTO Žilina. Všetky tieto cestovné lístky budú vzájomne uznávané a akceptované v systéme IDS ŽSK medzi zapojenými dopravcami, teda cestujúci na svojej ceste môže využívať s jedným cestovným lístkom  rôzne druhy dopravných prostriedkov.

Zapojení dopravcovia v I. Etape IDS ŽSK:

  • Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.,
  • Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť,
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Dôležité informácie pre cestujúcich

Aktuálne dopravné karty vydané zapojenými dopravcami bude možné využívať aj naďalej, v rámci IDS ŽSK. V systéme bude cestujúcemu postačovať používanie už len jednej dopravnej karty. Ak má cestujúci viac kariet od rôznych dopravcov, sám sa rozhodne, ktorú bude chcieť používať aj po spustení systému.

Organizátorom IDS ŽSK je spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Aktuálne informácie o priebehu zavádzania IDS nájdete na www.idzk.sk.

ZÓNY V I.ETAPE IDS ŽSK