Obmedzenia

Uzávierka cesty Stará Bystrica

29.09.2019 - Čadca

Dňa 29.9.2019 bude z dôvodu konania kultúrneho podujatia v obci Stará Bystrica uzavretá cesta III/2037 v úseku Hámer t.j. križovatka cesty III/2039 a III/2037 po prepojenie ciest II/520 a III/2037 nad areálom Základnej školy. Uzávierka bude 29.9.2019(nedeľa) od 07:00 hod. d0 18:00 hod. Zastávky Stará Bystrica, nám. A Stará Bystrica, ZŠ budú v čase uzávierky na ceste II/520.