Obmedzenia

Žilinský Triatlon

17.08.2019 - Žilina

V sobotu a v nedeľu 17.8.-18.8.2019 sa uskutoční na vodnom diele akcia „Žilinský Triatlon.“

Počas obidvoch dní 17.8. aj 18.8.2019 nebudú vykonané spoje 9 (s odchodom o 13:10 hod. zo Žiliny do Mojša) a 12 (s odchodom o 13:25 z Mojša do Žiliny).