Obmedzenia

Uzávierka v obci Predmier

20.05.2019 - Žilina

Z dôvodu rekonštrukcie mosta ponad potok Hradnianka bude od 20.5.2019 úplná uzávierka v obci Predmier.

Spoje budú vedené po hlavnej ceste a od zastávky Maršová-Rašov,Tomaník zachádzkou na Predmier,OcÚ.

Zastávka Predmier,ZŠ bude mimo dopravnej obslužnosti. Predpoklad ukončenia stavby je 31.8.2019