Obmedzenia

Polročné prázdniny

24.01.2018 - Žilina, Martin, Čadca

Dňa 2.2.2018 (piatok) majú žiaci základných a stredných škôl polročné prázdniny – nebudú vedené spoje s označením .