Obmedzenia

Polročné prázdniny

30.01.2019 - Žilina, Martin, Čadca

Dňa 1.2.2019 (piatok) majú žiaci základných a stredných škôl polročné prázdniny – nebudú vykonávané spoje s označením .