Obmedzenia

Úplná uzávierka žel. priecestia v obci KOŠŤANY NAD TURCOM

19.10.2017 - Martin

Úplná uzávierka žel. priecestia v obci KOŠŤANY NAD TURCOM v  dňoch 23.10.2017 (pondelok) do 24.10.2017 (utorok)

Od 23.10.2017 od 7,30 hod. do 24.10.2017, resp. až do odvolania bude z dôvodu rekonštrukcie úplná uzávierka železničného priecestia v obci KOŠŤANY NAD TURCOM.

1. Organizácia prímestskej dopravy na linke 506408 bude nasledovná:

- 23.10.2017 ráno do 7,30 hod. budú spoje premávať bez zmeny

- od 8,30 hod. až do skončenia uzávierky budú spoje vedené nasledovne:

- spoje premávajúce z Martina cez Trebostovo, Trnovo do Valče (506408) a späť budú začínať a končiť na aut. zastávke Košťany, žel. st.
v úseku Košťany, žel.st. – Trebostovo – Trnovo – Valča budú cestujúci prepravovaní nadväzným autobusom, ktorý bude odchádzať z náhradnej aut. zastávky umiestnenej pri zdravotnom stredisku v Košťanoch

- vybrané spoje premávajúce z Martina do Valče a späť (spoje 103, 5, 16 a 35) budú premávať cez Príbovce - cestujúci do Trnova, Trebostova, Turč. Petra prestúpia v Košťanoch na nadväzný spoj

Prosíme všetkých o súčinnosť a trpezlivosť.
SAD, prev. Martin