Obmedzenia

Uzávierka cesty III/2016 Čadca – Staškov – Klokočov - Turzovka v dňoch 19. – 28. 10. 2017

12.10.2017 - Čadca

Upozorňujeme cestujúcich, že v dňoch 19. - 28.10.2017 bude úplna uzávierka cesty III/2026 v úseku  vymedzenom autobusovými zastávkami Klokočov, Hrubý Buk, Rieka – Klokočov, Galus.

Z tohto dôvodu bude na linkách prímestskej autobusovej dopravy 502403 Čadca – Turzovka – Klokočov502450 Čadca – Turzovka – Klokočov - Staškov 502459 Čadca – Staškov – Olešná – Klokočov – Turzovka vedená náhradná autobusová doprava.

Najviac sa dotkne cestujúcich zo zastávok v úseku Olešná, OcÚ – Klokočov, Hrubý Buk, Rieka a taktiež v úseku Klokočov,OcÚ – Klokočov,Galus, ktorým neumožní cestovať medzi uvedenými úsekmi.

Odchýlka od cestovných poriadkov počas úplnej uzávierky cesty III/2016:

Odchýlky od cestovných poriadkov počas úplnej uzavierky cesty III/2026:
Linka spoj platnosť Z Do  
502403 17 prac.dni Čadca 12:00 Klokočov 12:46 neobsluhovaný úsek Klokočov, Hrubý Buk,Rieka - Klokočov,OcÚ
502403 12 prac.dni Klokočov 12:50 Čadca 13:35 neobsluhovaný úsek Klokočov,OcÚ - Klokočov, Hrubý Buk, Rieka (náhradná doprava 502459 spoj č. 30)
502403 24 prac.dni Klokočov 17:42 Čadca 18:24 neobsluhovaný úsek Klokočov, OcÚ - Klokočov,Galus
502403 22 prac.dni Klokočov 19:45 Čadca 20:30 neobsluhovaný úsek Klokočov, OcÚ - Klokočov,Galus
502459 1 prac.dni Staškov 3:10 Klokočov 3:35 vedený od Klokčov, Hrubý Buk,Rieka
502459 5 prac.dni Hrubý Buk,ZŠ 5:05 Turzovka 5:40 neobsluhovaný úsek Klokočov, Hrubý Buk, ZŠ - Klokočov, Galus
502459 7 prac.dni Čadca 5:35 Turzovka 6:41 neobsluhovaný úsek Staškov, žel zast- Klokočov, Hrubý Buk, Rieka
502459 13 prac.dni Čadca 6:15 Turzovka 7:26 vykonaný 2 autobusmi:
1 - Čadca- Turzovka-Klokočov,Galus
2 - Čadca-Klokočov, Hrubý Buk,Rieka -Turzovka - Klokočov
502459 51 prac.dni Čadca 6:30 Klokočov 7:11 neprevádzaný
502459 33 prac.dni Hrubý Buk,ZŠ 13:10 Turzovka 13:36 neobsluhovaný úsek Klokočov, Hrubý Buk, ZŠ - Klokočov, Galus
502403 36 sobota Klokočov 19:43 Staškov 20:09 neobsluhovaný úsek Klokočov, OcÚ - Klokočov,Galus
502450 61 sobota Čadca 7:35 Hrubý Buk 8:40 neobsluhovaný úsek Klokočov, Hrubý Buk, Rieka - Klokočov, Hrubý Buk, ZŠ
502459 2 sobota Klokočov 3:37 Čadca 4:22 neobsluhovaný úsek Klokočov, OcÚ - Klokočov,Galus
502403 2 nedeľa Tuzovka 9:50 Hrubý Buk 10:44 neobsluhovaný úsek Klokočov, Galus - Klokočov, Hrubý Buk, ZŠ
502459 39 nedeľa Staškov 7:35 Klokočov 8:05 neobsluhovaný úsek Staškov,žel.zast. - Klokočov, Hrubý Buk, Rieka
502459 23 nedeľa Čadca 9:10 Turzovka 10:30 neobsluhovaný úsek Staškov,Potôčky,most - Klokočov, Hrubý Buk, Rieka
502459 43 nedeľa Hrubý Buk 16:10 Turzovka 16:43 neobsluhovaný úsek Klokočov, Hrubý Buk, ZŠ - Klokočov, Galus
502459 10 nedeľa Klokočov 7:00 Staškov 7:25 neobsluhovaný úsek Klokočov, OcÚ - Klokočov,Galus
502459 16 nedeľa Turzovka 8:05 Hrubý Buk 8:40 neobsluhovaný úsek Klokočov, Galus - Klokočov, Hrubý Buk, ZŠ
502459 74 nedeľa Turozvka 13:40 Hrubý Buk 14:07 neobsluhovaný úsek Klokočov, Galus - Klokočov, Hrubý Buk, ZŠ