Mimoriadne udalosti

Zmena na letný čas

20.03.2018 - Žilina, Čadca, Martin

Podľa nariadenia Vlády SR sa letný čas v roku 2018 zavádza v nedeľu 25. marca 2018.

V tento deň sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

V dôsledku uvedeného :

1)  autobusové spoje , ktoré vychádzajú dňa 24. marca a ich cestovný čas presahuje 2 hod., dňa 25. marca prídu do konečnej zastávky o jednu hodinu neskôr; 

2)  autobusové spoje, ktoré vychádzajú dňa 25. marca pred 3 hod. letného času, pôjdu z východiskovej zastávky o hodinu skôr, aby sa nenarušila vzájomná naviazanosť spojov počas dňa.