Aktuality

O budúcnosti verejnej dopravy sme diskutovali so študentmi

12.01.2018 - Žilina, Martin, Čadca

Počas novembra sme s účasťou zástupcu Žilinského samosprávneho kraja zorganizovali diskusie na stredných školách, ktoré nám priniesli zaujímavé informácie. Za našu spoločnosť sa diskusie zúčastnil Ing. Ľubomír Taška.

Veľkú časť našich cestujúcich tvoria práve žiaci a študenti, preto sme sa rozhodli navštíviť ich osobne. Pýtali sme sa ich, s čím sú v rámci hromadnej dopravy spokojní a naopak, čo im prekáža. Diskusia sa uskutočnila na Gymnáziu Varšavská cesta a na Dopravnej akadémii v Žiline.

V úvode sme študentom odprezentovali plán integrovanej dopravy v našom regióne a pre zamyslenie sme vysvetlili pojem udržateľnej mobility ako systému, ktorý do budúcna ako jediný môže riešiť problém preťažených ciest.

Atmosféra diskusií bola neformálna a uvoľnená. Svedčila o tom aj otvorenosť študentov a ich názorov. „Prekáža mi zložitosť cestovných poriadkov – veľa vysvetliviek a značiek. Kým vlastne zistím, kedy mi autobus ide, tak už mi aj odíde,“ odznelo.

„Nepáči sa mi, že na MHD musím mať 2 karty a za každú platím, musím si ju dobíjať, to je zaťažujúce,“ hovorili tiež.

So žiakmi sa priamo rozprával aj predstaviteľ projektu Integrovaná doprava Žilinského kraja Richard Staškovan. „Dopravná výchova mládeže je podľa mňa veľmi dôležitým aspektom v rámci marketingovej komunikácie v oblasti verejnej dopravy. Je vhodné a potrebné, aby sme práve tejto generácii ľudí ukázali, že verejná doprava je spôsob prepravy. Nie je len pre sociálne slabšie vrstvy, ale aj pre všetkých nás ostatných,“ vysvetlil a doplnil: „Ľudom môže značne uľahčiť cestovanie za prácou, vzdelaním, lekárom či kultúrou a v neposlednom rade aj zábavou. Je potrebné mladým ľuďom ukázať, že osobný automobil nie je jediná správna cesta pri premiestňovaní sa z miesta na miesto, ktorú si vyberú hneď po ukončení štúdia. Myslím, že osveta na stredných školách je správnou voľbou v boji proti zahlcovaniu verejného priestranstva osobnými vozidlami. Tiež je to spôsob komunikácie, ktorý by nás mal doviesť k lepšiemu pochopeniu pojmu udržateľná mestská mobilita.“