Aktuality

Cestujte na Integrovanom území verejnou dopravou výhodnejšie

19.09.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Zaobstarajte si predplatné cestovné lístky

Začiatok školského roka je spojený aj s nárastom počtu cestujúcich v rámci verejnej dopravy, nakoľko väčšie množstvo ľudí sa potrebuje dostať či už do práce, alebo do školy. Pre našu spoločnosť bol začiatok letných prázdnin spojený aj so spustením pilotnej fázy Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji, ktorý priniesol viacero zmien pre cestujúcich. Najvýznamnejším prínosom zavedenia IDS je možnosť cestovať s jedným cestovným lístkom prímestskými autobusmi SAD Žilina, MHD Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca aj vlakom na integrovanom území – Kysuce po Čadcu, mesto Žilina a Rajecká dolina.

Integrované cestovné lístky - do tejto skupiny patria:

  •  Predplatné cestovné lístky na 30 dní, 90 dní a 365 dní.
  •  Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina (s platnosťou na 60 minút).
  •  Turistické cestovné lístky ( 24 hodinové alebo 72 hodinové).
  •  Dovozné cestovné lístky s platnosťou na 180 minút.

Neintegrované cestovné lístky – sú to ostatné súčasné cestovné lístky podľa taríf jednotlivých dopravcov zapojených do IDS ŽSK, ktoré sú naďalej platné, ale využiteľné sú iba u toho dopravcu, u ktorého boli zakúpené. V rámci našej spoločnosti sú to kilometrické prestupné cestovné lístky vydávané podľa tarify našej spoločnosti.

Predplatné cestovné lístky (PCL) v rámci cestovania integrovaným územím

Pre pravidelných cestujúcich, ako sú ľudia cestujúci do práce alebo žiaci a študenti, ktorí cestujú verejnou dopravou takmer každý deň, je výhodné využívať predplatné cestovné lístky, pri ktorých výška zľavy môže dosiahnuť viac než 40 %. Takže, ak cestujúci využíva verejnú dopravu aspoň niekoľkokrát v priebehu mesiaca, tak je preňho určite výhodnejšie zakúpiť si predplatný cestovný lístok. Spomínané PCL ponúkajú cestujúcim možnosť neobmedzene cestovať počas doby platnosti PCL prímestskými autobusmi SAD Žilina, vlakmi a MHD Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca cez pracovné dni, víkendy a sviatky. To znamená, že sú platné nielen pri cestovaní prímestskou dopravou SAD Žilina a mestskou hromadnou dopravou v Čadci a Kysuckom Novom meste, ale u všetkých dopravcov, ktorí sú zapojení do Integrovaného dopravného systému. Zároveň oproti jednorazovým cestovným lístkom prinášajú výraznú zľavu pre cestujúcich.

Upozorňujeme však cestujúcich, že PCL je možné zakúpiť si iba na bezkontaktnú čipovú kartu. Rozlišujeme dva druhy PCL:

1. Prenosné predplatné cestovné lístky – tie sú vydávané na prenosné bezkontaktné čipové karty bez fotografie, to znamená, že takýto lístok nie je viazaný na konkrétneho držiteľa a môžu ho využívať viaceré osoby. Avšak platí, že pri jednej ceste naň môže cestovať iba 1 osoba.

2. Neprenosné predplatné cestovné lístky – tento druh lístkov je vydávaný iba na neprenosné bezkontaktné čipové karty s fotografiou, to znamená, že ich môže využívať iba držiteľ karty a sú viazané na konkrétneho držiteľa.

Využite dopravnú kartu SAD Žilina aj pri cestovaní vlakom alebo MHD v rámci integrovaného územia

Zavedenie IDS umožnilo cestujúcim používať už iba jednu dopravnú kartu pri cestovaní v rámci integrovaného územia. Takže v súčasnosti sa sám cestujúci môže rozhodnúť, ktorú dopravnú kartu bude využívať, nakoľko zavedením Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji došlo k vzájomnej akceptácií dopravných kariet zúčastnených dopravcov.

Postup pri cestovaní integrovaným územím

Cestujúci, ktorý má zakúpený PCL, musí po nástupe do autobusu nahlásiť vodičovi svoju výstupnú zastávku, a tiež priložiť dopravnú kartu k čítačke dopravných kariet vo vozidle. Po odkontrolovaní zónovej a časovej platnosti predplatného cestovného lístka, vodič vydá cestujúcemu doklad - cestovný lístok s informáciou o akceptovaní PCL. Ak by došlo počas cestovania k revízorskej kontrole, tak stačí, ak sa cestujúci preukáže iba čipovou kartou.Príklad predplatného cestovného lístka

V prípade, že cestujúci cestuje aj mimo integrované územie, tak vodič mu vydá kombinovaný cestovný lístok, na ktorom bude uvedené, že časť cesty autobusovým spojom je pokrytá zakúpeným PCL nahratým na dopravnej karte, a  zvyšnú nepokrytú časť cesty autobusom zaplatí cestujúci doplatok.Príklad predplatného cestovného lístka spolu s doplatkom na nepokrytú časť spoja

Pripomíname však, že priamo u vodiča v autobuse je možný iba opakovaný predaj PCL, to znamená, že cestujúci si môže u vodiča kúpiť iba PCL s rovnakou zónovou a časovou platnosťou, aký mal už predtým zakúpený na karte. Prvé zakúpenie PCL je potrebné uskutočniť buď v klientskych centrách našej spoločnosti, na predajných miestach DPMŽ, alebo v osobných pokladniciach ZSSK. Ďalšou možnosťou je zakúpiť si PCL cez e-shop jednotlivých zúčastnených dopravcov.

Začiatok platnosti predplatného cestovného lístka

Všeobecne platí, že PCL začína platiť od dátumu, ktorý si vy ako cestujúci sami zvolíte. Avšak musí sa dodržať podmienka, že cestujúci si PCL môže kúpiť najskôr 30 dní pred dátumom začiatku jeho platnosti. V prípade, že si cestujúci zakúpi PCL na ktoromkoľvek predajnom mieste niektorého zo zúčastnených dopravcov s platnosťou odo dňa zakúpenia, tak predplatný cestovný lístok začína platiť už jeho zakúpením a cestujúci ho môže využiť ihneď po zakúpení napr. na cestu domov. Čo sa týka PCL, ktoré sú opakovane zakúpené v autobusoch SAD Žilina, tieto tiež začínajú platiť ich zakúpením alebo podľa zvoleného dátumu začiatku platnosti. V prípade PCL zakúpených cez e-shop, platia už obchodné podmienky toho konkrétneho dopravcu.Rozdelenie obcí, miest a zastávok do tarifných zón

Pre cestujúcu verejnosť znamenalo zavedenie Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji výraznú zmenu v tom, že územie Žilinského kraja bolo rozdelené na tarifné zóny typu REGIÓN a MESTO. Jednotlivé zóny sú označené dvojcifernými a trojcifernými číslami. V súvislosti so zavedením IDS sa zaviedla aj zónovo - časová tarifa, ktorá platí na linkách prímestskej autobusovej dopravy SAD Žilina, železničnej dopravy a MHD v mestách Žilina, Čadca a Kysucké Nové Mesto. V rámci tejto tarify si cestujúci zakúpia cestovný lístok s platnosťou na konkrétne zóny počas určeného obdobia platnosti.

V prípade, že si cestujúci zakúpi zóny typu REGIÓN a MESTO Čadca v kombinácií s jednou alebo viacerými spojitými zónami, tak spomínané zóny majú nižšiu tarifnú sadzbu.

Cestujúcim postačuje kúpiť si jednu zo zón, do ktorej spadá hraničná zastávka

Zavedením IDS sa vytvorili aj hraničné zastávky, ktoré môžeme definovať ako zastávky zaradené do 2 alebo viacerých zón, na hranici ktorých sa nachádzajú. V prípade, ak cestujúci začína alebo končí svoju cestu v hraničnej zastávke, tak nebude platiť za obidve zóny, do ktorých je jeho zastávka zaradená, ale vždy iba za jednu zónu v smere svojej cesty.

 
 
 
 
 
 

HRANIČNÉ ZASTÁVKY 

 
 
 
 

Železničné zastávky 

 
 

Na hranici zón 

 
 
 
 

Oščadnica 

 
 

201 a 202 

 
 
 
 

Rudina 

 
 

206 a 208 

 
 
 
 

Bytčica 

 
 

100/99 a 101 

 
 
 
 

Kľače 

 
 

102 a 103 

 
 
 
 

Autobusové zastávky 

 
 

Na hranici zón 

 
 
 
 

Oščadnica, spol. dom 

 
 

200, 201 a 202 

 
 
 
 

Stará Bystrica, Žovín 

 
 

203 a 204 

 
 
 
 

Zborov nad Bystricou, Backovia 

 
 

202 a 203 

 
 
 
 

Krásno nad Kysucou, u Drozdov 

 
 

202 a 205 

 
 
 
 

Dunajov, žel. Závory 

 
 

202 a 205 

 
 
 
 

Povina, Jednota 

 
 

205 a 206 

 
 
 
 

Radoľa, ZVL 

 
 

206 a 207 

 
 
 
 

Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Jednota 

 
 

206 a 207 

 
 
 
 

Kysucké Nové Mesto, Oškerda, most 

 
 

206 a 207 

 
 
 
 

Rudina, žel.st. 

 
 

206 a 208 

 
 
 
 

Žilina, Bytčica, KD 

 
 

100/99 a 101 

 
 
 
 

Kľače, Gelatík 

 
 

102 a 103 

 
 
 
 

Kľače, Jednota 

 
 

102 a 103 

 
 
 
 

Jasenové, kaplnka 

 
 

102 a 103 

 
 
 
 

Rajecké Lesná, rázc. 

 
 

103 a 104 

 
 
 
 

Fačkov, rázc. Čičmany 

 
 

104 a 105 Možnosti zakúpenia predplatného cestovného lístka: 

  • - Na predajných miestach spoločnosti SAD Žilina, DPMŽ a v osobných pokladniciach ZSSK.
  • - Cez e-shop spoločnosti SAD Žilina, DPMŽ a ZSSK. Platí však, že nákup cez e-shop je možný len cez e-shop toho dopravcu, u ktorého bola vydaná dopravná karta.
  • - V autobusoch SAD Žilina a vo vlakoch – v autobuse je možný iba opakovaný predaj, teda cestujúci si môže priamo u vodiča v autobuse zakúpiť iba PCL s rovnakou zónovou a časovou platnosťou, ktorý mal už na dopravnej karte zakúpený.